Informácie

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Jana Maxiánová - Colony
Miesto podnikania: Medzilaborecká 23, 821 01 Bratislava
IČO: 40695921
DIČO: 1024855865
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 21. júla 2003
Číslo živnostenského registra: 102-10224

Údaje o bankovom účte

Bankový ústav: Tatrabanka a.s.
Názov účtu: Colony
Číslo účtu: 2924827680/1100
IBAN: SK8911000000002924827680
BIC (SWIFT): TATRSKBX